Sąd i prokuratura

Sąd Rejonowy    42 225-51-00

I Wydział Cywilny    42 225-51-30

II Wydział Karny    42 225-51-20

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – 42 225-51-40

IV Wydział Pracy – Sąd Pracy – 42 225-51-70

V Wydział Ksiąg Wieczystych – 42 225-51-50

Prokuratura Rejonowa – 42 215-36-79

Komornik sądowy – 42 215-43-81