Telefony alarmowe

TELEFON alarmowy – 112

Policja  – 997

Komenda Powiatowa Policji – 42 225-33-00

Straż Miejska – 986 , 42 225-46-53 , 42 225-46-60

Straż pożarna – 998

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej    – 42 225-43-00

Całodobowe pogotowie ratunkowe w szpitalu – 999 , 42 225-36-13

Nocna i świąteczna pomoc medyczna – 42 225-95-81

Pogotowie energetyczne – 991

PGE Pabianice – 42 215-37-10 , 42 254-19-31 , 42 675-19-31

Pogotowie gazowe – 992

Rozdzielnia gazu w Pabianicach – dyspozytor – 42 215-72-24

NZOZ Pabianice Centrum Medyczne – 42 225-35-00