Instytucje miejskie

Urząd Miejski w Pabianicach – 42 225-46-00

Sekretariat – 42 225-46-15

Wydział spraw społecznych i gospodarczych – 42 225-46-31

Wydział edukacji, kultury i sportu – 42 225-46-47

Wydział infrastruktury miejskiej i ochrony środowiska – 42 225-46-25

Wydział gospodarki nieruchomościami – 42 225-46-50

Wydział spraw lokalowych – 42 225-46-30

Wydział spraw obywatelskich – 42 225-46-73

Urząd Stanu Cywilnego – 42 225-46-23

Zakład Ochrony Mienia – 42 215-12-90 oraz całodobowy 42 215-13-07

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 42 225-92-85

ROM nr 1 – 42 225-18-11
ROM nr 2 – 42 225-18-13
ROM nr 4 – 42 225-18-17
Komórka ds. wspólnot – 42 225-18-15

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 42 225-91-66, 225-91-67

Biuro obsługi klienta (umowy) – 42 225-91-61

Biuro obsługi klienta faktury – 42 225-91-60

Całodobowy TELEFON alarmowy – 994

Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej – 42 215-97-72

Zakład Energetyki Cieplnej – 993; 42 225-93-00

Miejski Zakład Komunikacyjny – 42 215-51-95

Dyspozytor – 42 215-37-59

Miejski Zakład Pogrzebowy (całodobowo) – 42 215-12-60

Eko-Region, oddział Pabianice – 42 215-51-42

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej – 42 215-88-94, 42 215-89-35

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 42 212-10-57