Instytucje powiatowe

Starostwo Powiatowe 

Sekretariat – 42 225-40-01

Wydział architektury i budownictwa – 42 225-40-60

Wydział gospodarki nieruchomościami – 42 225-40-56

Wydział komunikacji i transportu – 42 225-40-23

Wydział inwestycji i funduszy – 42 225-40-45

Wydział oświaty i wychowania – 42 225-40-34

Wydział infrastruktury społecznej i spraw obywatelskich – 42 225-40-38

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 42 225-40-30

Powiatowy Urząd Pracy – 42 215-70-86

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 215-66-05

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego – 42 215-42-42

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 42 215-47-77

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna – 42 212-19-14

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 42 215-02-41

Powiatowy Inspektorat Weterynarii – 42 212-19-14